Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Dr. T. Nader

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Série instruktážních videí Prof. Dr. Tony Nadera, MARR je výjimečná iniciativa našeho předního vědce a představitelé mezinárodní organizace pro Transcendentální Meditaci Global Country of World Peace.
Je určena pro širokou veřejnost.
Slouží jako první pomoc k prolomení slepého okruhu stresu v této v době 'Corona' pandemie, jež s sebou přináší jako vedlejší účinky i strach, úzkost, nejistotu atd., prostě různé projevy stresu.
V této sérii se jedná o dechová a relaxační cvičení, dále o dechové techniky a techniky uvědomování.
Může se je naučit a dělat každý, i když dosud nepraktikuje žádnou techniku. Avšak může být prospěšná i pro pokročilé praktikanty meditace. A také může sloužit jako příprava, v případě že se bude někdo chtít naučit techniku TM.
Tato instruktážní videa jsou dostupná v angličtině na Facebookové stránce Dr. Nadera Facebook.com/DrTonyNader a jsou přístupná i pro ty, co nemají svůj účet na Facebooku*.
14 videí v sekvenci od nejjednodušších cvičení – od normalizace dechu, přes dechovou techniku Pranajama, a postupně jsou přidávány stále jemnější techniky, jemnější detaily.
Takto je účastník již od začátku vybaven něčím konkrétním - TECHNIKOU,  jež je účinná, která mu pomůže uvolnit se ze sevření stresu. Techniky si může dělat sám doma, pár minut několikrát denně.

*  Anyone can watch the live-streams—you do not need to have a Facebook account. Here’s how:

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Nejsnadněji lze vysvětlit princip TM na příkladu oceánu a bubliny.
Níže v odkazu si můžete poslechnout 2min video, které slouží jako vzdělávací pomůcka, jež názorným způsobem vysvětluje ZÁKLADNÍ PRINCIP TECHNIKY TM.
Je velmi důležité vědět, hned od začátku, když se začnete o meditaci TM zajímat, že ve skutečnosti jsou meditace rozdílné a různé.
Liší se svým principem, praktikováním, původem, účinkem během a po meditaci, vědeckým ověřením, způsobem výuky, možností dalšího pokračování v pokročilých technikách a programech a dalšího vzdělávání atd.
Technika Transcendentální Meditace neboli TM se zásadně liší od všech ostatních typů meditací a programů seberozvoje ve všech zmíněných ukazatelích.
TM je vzdělávací program pro rozvíjení kompletního tvořivého potenciálu. Rozvíjí mysl i tělo i vztahy i prostředí. Harmonizuje a integruje všechny složky života, najednou, ze společného zdroje, ze zdroje myšlenky, ze sjednoceného pole všech zákonů přírody.
Toto umožňuje vnitřní vzdělávací technika TM procesem transcendování, kdy jsou povrchové úrovně oceánu mysli překračovány k hlubším méně aktivním, až ke zdroji myšlenky, kde se nachází náš celkový potenciál inteligence, energie, kreativity, harmonie, řádu, radosti a lásky.
Zde mysl načerpá a tak nás osvěží a připraví na úspěšnější a radostnější aktivitu.
Takže základní princip techniky TM spočívá v tomto vertikálním směru pochodu mysli, od povrchového smyslového vnímání přes myšlení, intelekt, cítění, až ke zdroji myšlenky, k poli čistého vědomí neboli Bytí.
Při tomto vnitřním procesu jsou integrovány k povrchové úrovni mysli i ty hlubší, kde je více inteligence, více energie, více kreativity, více harmonie, radosti.
Takto je rozvíjen celkový mentální potenciál člověka, z původních 5-10% do své plnosti, tedy 100 %.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Co je a k čemu je dobrá Transcendentální Meditace? To je otázka v úvodu této prezentace a pokračuje podotázkou:

Je to relaxace? Program k podpoře zdraví, vitality a dlouhověkosti? Způsob na zvýšení kreativity, IQ a dosahování vrcholového výkonu? Je to metoda na osvícení?
Od Dr. Hagelina se dozvídáme, že tato technika dosahuje vše najednou.

Dr. John Hagelin je světová jednička v moderní vědě i Védské vědě. Je skvělý pedagog a vzdělavatel a opravdu jeden z nejpovolanějších hovořit o Transcendentální Meditaci a dalších pokročilých Mahariši Védských technologií a jejich aplikace v praxi.
Je uznávaný vědec a výzkumník v kvantové fyzice a astrofyzice a dokáže o těchto oborech velmi poutavě a zasvěceně hovořit.
Je také prezident americké univerzity Maharishi International University v USA a prezident amerického křídla Global Country of World Peace. 
Je zakladatelem spolku Global Union of Scientists for Peace, jejímž hlavním posláním je vytvářet mír aplikací M.Védských technologií vědomí, jež byly vyzkoušené v praxi a jejichž uvádění se stále více rozšiřuje ve světě.
Napsal mnoho vědeckých výzkumných prací a napsal několik knih, včetně "Manual for Perfect Government".
Je autorem přední teorie v rámci Grand Unified Field Theory v dnešní fyzice, sjednocující elektroslabou a silnou a slabou interakci.
Přednáší na odborná témata a v posledních několika desetiletích procestoval opakovaně několikrát svět se svými vzdělavatelskými aktivitami. 
Je oblíbeným řečníkem, zejména v oblasti integrace moderní -západní vědy a východní - Védské vědy o vědomí. Toto je téma pro něho důkladně prostudované a osobně důvěrně známé, hlavně proto, že se školil a spolupracoval s Mahariši Mahešem Jogi - předním světovým odborníkem v oblasti vědy o vědomí - po několik desetiletí. 
Je také prezident nadace David Lynch Foundation for Consciousness Based Education and World Peace.
Zde v tomto videu uvádí program Transcendentální Meditace, aby poskytl v kostce základní informace pro zájemce tohoto programu. U programu TM jsou nejdůležitější jeho účinky - vědecky potvrzené a toto je také zde, včetně tabulek a obrázků obsažené.
Nezbývá, než doufat, že budete inspirováni!

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.