Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Transcendentální meditace

Svépomocí ke zdraví – Transcendentální meditace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Ticho léčí
Víme to odedávna, že klid a ticho léčí. Program Transcendentální meditace (TM) v rámci jógy mysli, který je doporučovaný mnoha lékaři, poskytuje organismu každý den dvě chvilky pozastavení a klidu. Tyto chvilky nicnedělání, strávené se sebou sama, mají vysoce regenerující účinek na tělo i mysl, jak ukazuje vědecký výzkum. Takto si může člověk pečovat o svoje zdraví ‚svépomocí‘ a využívat k tomu svoje vlastní zdroje.

Je hodně věcí, které můžeme dělat pro zdraví z vnějšku, avšak toto je přístup zevnitř sebe, ze svých bohatých a přesto zatím nevyužívaných zdrojů – ze svého tichého vědomí, v základu naší mysli. Díky těsné propojenosti mysli a těla je příznivě a hluboce ovlivněna i tělesná stránka.

Program TM je snadný, systematický a vědecký. Je to neutrální psycho-fyziologický postup, který nezahrnuje žádnou filosofii, víru, náboženství nebo změnu životního stylu. Využívá proces myšlení a umožňuje mysli obsáhnout i hlubší a jemnější úrovně myšlení, nejen ty povrchové, až je proces myšlení překročen.

V okamžiku přesáhnutí neboli transcendování procesu myšlení je v organismu vytvořen velmi zajímavý a specifický stav hlubokého uvolnění. Kvůli součinnosti mysli a těla je celý organismus relaxován a metabolismus jakoby pozastaven a dochází v něm k takovému jakémusi ‚generálnímu úklidu‘. Jsou rozpouštěny tenze a stresy a současně jsou aktivizovány vnitřní mechanismy velmi rychlé a účinné regenerace v obou rovinách, jak v mysli, tak i v těle.

Zlepšování duševního a tělesného zdraví probíhá někdy kvantovými skoky, někdy pomaleji, ale je vždy znatelné. Na výrazném zdravotním účinku programu TM se podílí hloubka a kvalita odpočinku, který probíhá během transcendování. Vědecké studie dokládají, že odpočinek během TM je 2-3x větší než během spánku. Takto vnitřně navozená obnova a regenerace přináší řadu prospěšných účinků pro zdraví celého organismu, zejména pro nervový, imunitní a kardiovaskulární systém, jak uvádí Dr. Schneider

Americký lékař Dr. Rosenthal, hovoří o důkladném výzkumu zdravotního účinku programu TM. Široká škála prospěšných účinků na zdraví zejména kardiovaskulárního systému, na snížení srdečních nemocí i úmrtí v souvislosti se srdcem je tak obdivuhodná, uvádí dále, že kdyby vynalezla nějaká farmaceutická firma pilulku s podobnými účinky, byla by to ‚bomba‘ a pilulka by byla za miliardu dolarů.

Podobně hovoří Dr. Hagelin ve svém souhrnu o širokých zdravotně prospěšných účincích programu TM a jeho bohatém vědeckém ověření.

Pár minut TM ráno a večer umožňuje přirozeným způsobem organismus posilovat v celém spektru zdraví a má jak okamžité účinky zlepšování zdravotního stavu, tak působí jako prevence nemocí. Takto si může člověk přidat svou chvilku klidu k tomu, co už dělá pro svoje zdraví a dosahovat lepších výsledků.

Školení v programu TM zajišťuje Globální země světového míru, z.s.,  Dr. Alena Citterbergová, tel. 602 101 459.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.