Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemie stresu.

Program TM byl vyvinut před 50 lety rekonstrukcí z védské literatury, z odvětví šikša, jóga a dalších. Do dnešní doby se rozšířil do oblasti celoživotního vzdělávání. Program TM představuje hlavní složku vzdělání založeného na vědomí (CBE - Consciousness Based Education).

Program TM je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie. Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se v mysli zvyšuje inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Technika TM je velmi praktická. Je to užitečný nástroj pro člověka k rozvíjení plného mentálního potenciálu - všech našich schopností, jež jsou latentní a skryté.

Proč má tak složitý název? Je to kvůli obsahu - kvůli procesu "transcendování", jež při ní probíhá. Toto je přirozený proces, jež je nám vrozený, ale pozapoměli jsme na něj.

Transcendovat znamená jít "ZA" - za hranice něčeho, překročit něco, přesáhnout něco.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Pěkný výběr z Védy a Védské literatury pro poslech.
Tuto app lze nainstalovat si a mít ji stále po ruce a využívat.

Mimo rozdělení a názvu skladby je zde současně uveden účinek dané skladby na fyziologii a prostředí, takže si můžete vybrat, který aspekt života si přejete více oživit a optimalizovat.
Může to být něco dost obecně (zdraví, pokrok, evoluce, harmonizace prostředí, neutralizace negativních vlivů z prostředí), nebo i více specificky (proti úzkosti, strachu, na podporu evoluce, na prosperitu atd).

Recitují speciálně vyškolení experti - 'Maharishi Vedic Pandits' , kteří také praktikují M. Védské technologie vědomí, TM a pokročilý program TM Sidhi a Y.F.
Toto má výhodu a umocňuje recitace tím, že pandité, když recitují, projektují zvuky z hlubší úrovně vědomí (para), což velmi ovlivňuje moc a účinnost zvuků (vibrací).

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.