Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Nové budovy TM center rostou po světě. Nabízejí vzdělávání založené na vědomí a rozvíjející plný potenciál člověka, plné vědomí. Nazývají se Maharishi Peace Palace.
U nás v Evropě např. byl první vystavěn v Holandsku ve Vlodropu, kde je sídlo MERU (Maharishi European Research University). Další vyrostl v Erfurtu v Německu (ten je pro nás nyní nejblíže). Další na ostrově Inishraher v Irsku, pak v Rendleshamu v Anglii. I Turecko už má MPP, je v Istanbulu, hned blízko nového letiště. Nyní je jich ve výstavbě více, po celém světě, taky např. v Libanonu.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemie stresu.

Program TM byl vyvinut před 50 lety rekonstrukcí z védské literatury, z odvětví šikša, jóga a dalších. Do dnešní doby se rozšířil do oblasti celoživotního vzdělávání. Program TM představuje hlavní složku vzdělání založeného na vědomí (CBE - Consciousness Based Education).

Program TM je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie. Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se v mysli zvyšuje inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Technika TM je velmi praktická. Je to užitečný nástroj pro člověka k rozvíjení plného mentálního potenciálu - všech našich schopností, jež jsou latentní a skryté.

Proč má tak složitý název? Je to kvůli obsahu - kvůli procesu "transcendování", jež při ní probíhá. Toto je přirozený proces, jež je nám vrozený, ale pozapoměli jsme na něj.

Transcendovat znamená jít "ZA" - za hranice něčeho, překročit něco, přesáhnout něco.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.