Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Propojovací bod mezi Kosmickou Konstitucí a individuálním životem. Mahariši

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ZLATO V HRDLE
"Má zlato v hrdle” se dříve říkalo o někom, kdo měl nádherný, božský hlas, například operní zpěvák, nebo podobně.
A teď se dozvídáme, že to zlato v hrdle máme všichni!
A v jakém slova smyslu?
Zde, v tomto krátkém videozáznamu, který je úryvkem z tiskovky z 26.1.2005, popisuje Mahariši – a toto souvisí s objevem Védy v lidské fyziologii – že právě lidské hrdlo je to místo, odkud vychází Véda navenek. Védu zde popisuje ve smyslu zákona – vesmírného či Kosmického zákona.
Véda (Konstituce vesmíru) vychází z hrdla ze své vnitřní neprojevené povahy ven. Projevuje se - přes vibrace - zvuky - hlášky - samohlásky a souhlásky - do řeči.


Dále se Mahariši zmiňuje, že Véda je kompletní vědění - totální vědění, tedy ne nějaká filozofie, nebo náboženství, nebo jiný intelektuální koncept, nebo tradice, přináležející jen určité zemi či kultuře.
Véda není nic cizího, naopak je nám to vlastní. Je to ta naše nejvlastnější, nejvnitřnější součást naší existence. Je to velice cenný majetek, nehmotné dědictví přímo od Přírody. Védu nenajdeme v knihách, ale najdeme ji v Sobě. Véda je vědění, ale jiné než známe dosud ze škol, kde vše bylo odděleno, rozškatulkováno.
Védu můžeme chápat jako celkové vědění – totální vědění (Total Knowledge).
Jak si to můžeme přiblížit?
Podobně, jako jsme dostali do vínku od našich rodičů sadu informací - pamětí - neboli vědění ve formě DNK, podobně jsme dostali od Přírody sestavu vědění, ale mnohem větší, vlastně všechno – totální vědění. Víme, že DNK je molekula a molekuly se skládají z atomů, atomy dále ze subatomových částic a pak je tu kvantová mechanika, kvantová pole, která jsou v hlubších jemnějších úrovních existence stále více sjednocena, postupně až do jedné nejhlubší nejzazší úrovně, kde jsou sjednoceny všechny zákony přírody. Toto pole se podle moderní fyziky nazývá sjednocené pole všech zákonů přírody - Unified Field of All The Laws of Nature.
Podobně jako mají lidé svoje zákony, sestavené v lidské konstituci, podobně i Příroda má svou Konstituci zákonů - Vesmírnou či Kosmickou konstituci, která obsahuje všechno vědění. A toto je Véda. Mahariši objasňuje, že Védu nikdo nestvořil, je věčná.

A teď zpátky k tomu hrdlu - právě hrdlo je to místo, kde se setkávají tyto dvě konstituce - lidská konstituce a Kosmická konstituce.
V hrdle vznikají a jsou formovány hlásky - samohlásky a souhlásky - na základě vztahu a spolupráce hlasivek, dutiny ústní, patra, jazyka, zubů a rtů. Lidské hrdlo je styčný bod, propojovací bod mezi lidskou konstitucí a Kosmickou konstitucí.
Kosmická konstituce řídí celý vesmír a to s dokonalým řádem, vesmír, který se neustále rozpíná a je v pohybu. To vše hravě zvládá Kosmická konstituce.
Můžeme udělat rovnítko mezi Kosmickou konstitucí a sjednoceným polem všech zákonů přírody a vůlí boží neboli Světlem božím. Z hlediska psychologie je to naše pravé Já, nebolí vyšší Já. Je to náš plný lidský potenciál, který dlí v latentní formě hluboko uvnitř nás a čeká, aby byl vyveden zevnitř ven, do stavu funkčního.
Védská věda, jak ji obrodil Mahariši nám poskytuje nejen vědění, ale i techniky na oživení Kosmické konstituce uvnitř nás a také aplikace do všech úseků společenského života, jako je např. Védská medicína - integrovaná medicína, jež využívá objev Védy v lidské fyziologii pro znovunastolení dokonalého řádu.

Takže od nynějška se můžeme dívat na hrdlo (ve skutečnosti na celou lidskou fyziologii) s trochu větším uznáním a respektem, když víme, jak cenný dar máme od Přírody – nejen svou individuální inteligenci – zákony - konstituci, ale Kosmickou konstituci!

 

(u videa klikněte YouTube, Anglicko-české titulky)

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.