Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Naplnění života spočívá v získání statutu božského života a v žití života věčné svobody, v plnosti všech hodnot lidské existence.
Naplnění lidského vědomí je v dosažení božského vědomí, božího vědomí, které integruje absolutní a relativní hodnoty života.
Blažené vědomí absolutního Bytí a relativní radosti z pestrosti stvoření, by měly být žité ruku v ruce. Toto znamená naplnění života v kosmickém vědomí.
Aby to bylo jasné, budeme uvažovat, co je kosmické vědomí.
Viděli jsme, že během Transcendentální meditace vědomá mysl docestuje do transcendentálního pole absolutního Bytí, které má neprojevenou povahu. Zde, v tomto poli, mysl překračuje - transcenduje všechnu relativitu a nachází se ve stavu absolutního Bytí. Mysl transcendovala všechna omezení zážitku myšlenky, a sama o sobě je ponechaná ve stavu čistého vědomí. Tento stav čistého vědomí neboli stav absolutního čistého Bytí se nazývá vědomí sebe sama, vědomí svého Já, Sebe-vědomí (pozn.překl.).
Když toto Sebe-vědomí není ztracené, dokonce i když mysl vyjde ven z transcendentna a zaměstná se znovu na poli aktivity, pak Sebe-vědomí získá postavení kosmického vědomí. Sebe-vědomí se potom navěky ustanoví v přirozenosti mysli. Dokonce, i když je mysl bdělá, když sní, nebo je v hlubokém spánku, Sebe-vědomí se přirozeně udržuje, a tomu se říká kosmické vědomí.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

   Bytí je život. Existence. Být znamená žít, existovat. Bytí neboli existence nachází vyjádření v různých aspektech žití: v myšlení, mluvení, dělání, prožívání, cítění. Všechny stránky života mají svůj základ v Bytí.
   Vyvstává otázka, jak pochopit Bytí ve smyslu všech různých aspektů života, se kterými se důvěrně známe. Jak můžeme poznat Bytí ve smyslu světa, a jaký je jeho vztah ke světu forem a jevů, ve kterém žijeme?
   Jak můžeme rozlišit existenci od toho, co existuje?
   Existence je abstraktní, to co existuje je konkrétní.
   Můžeme říci, že existence je sám život, zatímco to co existuje, je stále se měnící jevová fáze neměnné reality existence. Existence je abstraktní stránka života, ze které vyvěrá to, co nazýváme konkrétními fázemi života, což zahrnuje všechny aspekty člověka - tělo, mysl, myšlení, mluvení, jednání, chování, prožívání a ovlivňování okolí, včetně všech aspektů kosmické existence.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.