Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Pěkný výběr z Védy a Védské literatury pro poslech.
Tuto app lze nainstalovat si a mít ji stále po ruce a využívat.

Mimo rozdělení a názvu skladby je zde současně uveden účinek dané skladby na fyziologii a prostředí, takže si můžete vybrat, který aspekt života si přejete více oživit a optimalizovat.
Může to být něco dost obecně (zdraví, pokrok, evoluce, harmonizace prostředí, neutralizace negativních vlivů z prostředí), nebo i více specificky (proti úzkosti, strachu, na podporu evoluce, na prosperitu atd).

Recitují speciálně vyškolení experti - 'Maharishi Vedic Pandits' , kteří také praktikují M. Védské technologie vědomí, TM a pokročilý program TM Sidhi a Y.F.
Toto má výhodu a umocňuje recitace tím, že pandité, když recitují, projektují zvuky z hlubší úrovně vědomí (para), což velmi ovlivňuje moc a účinnost zvuků (vibrací).

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Naplnění života spočívá v získání statutu božského života a v žití života věčné svobody, v plnosti všech hodnot lidské existence.
Naplnění lidského vědomí je v dosažení božského vědomí, božího vědomí, které integruje absolutní a relativní hodnoty života.
Blažené vědomí absolutního Bytí a relativní radosti z pestrosti stvoření, by měly být žité ruku v ruce. Toto znamená naplnění života v kosmickém vědomí.
Aby to bylo jasné, budeme uvažovat, co je kosmické vědomí.
Viděli jsme, že během Transcendentální meditace vědomá mysl docestuje do transcendentálního pole absolutního Bytí, které má neprojevenou povahu. Zde, v tomto poli, mysl překračuje - transcenduje všechnu relativitu a nachází se ve stavu absolutního Bytí. Mysl transcendovala všechna omezení zážitku myšlenky, a sama o sobě je ponechaná ve stavu čistého vědomí. Tento stav čistého vědomí neboli stav absolutního čistého Bytí se nazývá vědomí sebe sama, vědomí svého Já, Sebe-vědomí (pozn.překl.).
Když toto Sebe-vědomí není ztracené, dokonce i když mysl vyjde ven z transcendentna a zaměstná se znovu na poli aktivity, pak Sebe-vědomí získá postavení kosmického vědomí. Sebe-vědomí se potom navěky ustanoví v přirozenosti mysli. Dokonce, i když je mysl bdělá, když sní, nebo je v hlubokém spánku, Sebe-vědomí se přirozeně udržuje, a tomu se říká kosmické vědomí.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.