Zde jste na stránce certifikované učitelky Aleny Citterbergové. Oficiální stránky naší neziskové organizace Transcendentální Meditace v České republice najdete zde:

Transcendentální Meditace je vědecká metoda rozvíjení plné integrované osobnosti


Mezinárodní publikované výzkumné studie dokumentují její účinnost na redukci stresu a úzkosti,
uspořádanější činnost mozku, lepší kardiovaskulární zdraví a další.

SEBEREALIZACE
  • INTEGRACE OSOBNOSTI
  • STABILITA OSOBNOSTI
  • EMOCIONÁLNÍ ZRALOST

    Více
USPOŘÁDÁNÍ MOZKU 
  • BDĚLOST
  • JASNÉ MYŠLENÍ
  • LEPŠÍ ROZHODOVÁNÍ


    Více

UNIKÁTNÍ ODPOČINEK
  • UVOLNĚNÍ MYSLI A TĚLA
  • REGENERACE
  • OMLAZENÍ

    Více

Aktuality

S rostoucí evidencí, že TM pomáhá dětem soustředit se a být méně impulzivní, TM se stává součástí denního režimu u stále více rodin s autistickým dítětem. 

Ukázalo se, že 10 minut Transcendentální Meditace (TM) 2x denně může pomoci některým dětem lépe zvládat jejich situaci, uvádí Everyday Health. Může to také pomoci dětem, které mají v různém stupni nějaké sociální, komunikační či behaviorální potíže. 

MUDr. Noman Rosenthal, klinický profesor psychiatrie na Georgetown Medical School ve Washingtonu, D.C, objevitel poruchy Seasonal Affectie Disorder. a autor mnoha knih, včetně „Transcendence: Healing and Transformation Through Transcendental Meditation“ a "Super Mind" uvádí, že TM lze používat ve spojení s tradiční léčbou, a že pro rodiče, kteří hledají ještě něco navíc, jak pomoci svému dítěti, určitě stojí za to, aby se o tuto možnost více zajímali.
 

 

Praktikováním TM ovlivníte pozitivně i vaše okolí

Denním praktikování techniky Transcendentální Meditace (dále TM) vytváříte koherenci ve vašem vědomí, která pozitivně ovlivňuje vaše okolí. Tento vliv se samozřejmě umocňuje s kolektivním praktikováním TM. Je známo a vědecky potvrzeno, že kolektivní praktikování techniky TM a dalších pokročilých programů má pozitivní dopad na úroveň společnosti. 

Více a více lidí praktikuje program TM nejen pro vlastní rozvoj, ale také pro pozitivní účinky na celou společnost, odstranění negativních vlivů ve společnosti, válečných konfliktů a negativity ve společnosti.

 

Transcendentální meditace – přírodní antidótum na stres

Lékaři doporučují program TM – Transcendentální meditace – jako účinnou metodu na rozpouštění stresů v organismu. Už Hans Selley – přední světová kapacita, zakladatel teorie stresu, uvedl, že technika Transcendentální meditace je metoda, která uvolňuje nervový systém do takové míry, že stres je zcela eliminován.

Praktická lékařka Nancy Lonsdorf, autorka knih Nejlepší medicína pro ženy a  Zralá žena, která je v lékařské praxi přes 25 let uvádí, že jejím prvním doporučením pro pacienty je, aby používali techniku Transcendentální meditace. Říká, že při léčbě je třeba jít ke kořenu nemoci. V dnešní době máme epidemii chronických nemocí a příčinou je nesprávné chování, nesprávná strava, nedostatek cvičení atd. Lidí trpí mentálním stresem, jsou přetíženi a výsledkem jsou jejich nesprávná rozhodnutí. Ve své praxi Dr. Lonsdorfová zjistila, že když lidé používají Transcendentální meditaci, mentální stres se začne rozpouštět, lidé jsou pak klidnější a spontánně začnou dělat správnější rozhodnutí a volby směrem ke zdravému životnímu stylu.

 

7 kroků kurzu Transcendentální Meditace

01

Úvodní přednáška ke kurzu TM

Základní informace od učitele TM pro širší základnu pro vaše další rozhodování.

02

Přípravná přednáška ke kurzu TM

Detailnější praktické informace o technice TM v rámci přípravy na kurz.

03

Osobní pohovor ke kurzu TM

Pohovor s učitelem, možnost probrat osobní dotazy. Domluva termínu a detailů kurzu.

04

4 Praktické instrukční semináře

Čtyři sousledné dny výuky, tréninku a praktikování Transcendentální Meditace.

Vliv Transcendentální Meditace na jedince a okolí

Praktikováním TM ovlivníte pozitivně i vaše okolí

Denním praktikování techniky Transcendentální Meditace (dále TM) vytváříte koherenci ve vašem vědomí, která pozitivně ovlivňuje vaše okolí. Tento vliv se samozřejmě umocňuje s kolektivním praktikováním TM. Je známo a vědecky potvrzeno, že kolektivní praktikování techniky TM a dalších pokročilých programů má pozitivní dopad na úroveň společnosti. 

Více a více lidí praktikuje program TM nejen pro vlastní rozvoj, ale také pro pozitivní účinky na celou společnost, odstranění negativních vlivů ve společnosti, válečných konfliktů a negativity ve společnosti.

 

Podpora přírody pro každou činnost

V dnešní době současná generace zažívá vysoký stres, vyhoření a všeobecný tlak v pracovním prostředí. S praktikováním TM si přinesete do života spontánní podporu přírodního zákona pro každou vaši činnost. Právě tato spontánní činnost k naplnění vašich potřeb a tužeb vám přinese uspokojení do života a naplnění vašich tužeb.

Činnost bez úsilí, brát to lehce, je základem úspěšného konání ať už v osobním životě nebo pracovní činnosti, podnikání. Kontaktováním svého vlastního Já lze přejít k automatickému, bez úsilí řízení vlastního života.

 

Dokonalé zdraví s praktikováním TM

Praktikováním techniky TM se zbavíte stresů a zlepšíte vaše celkové zdraví jak je prokázáno mnohými vědeckými studiemi. Dokonalá rovnováha v naší fyziologii je základem pro náš duchovní rozvoj a pokrok v našem životě. Dokonalé zdraví není iluze, ale realita našeho života. 

Technika TM pomáhá nejenom odstranit stres z fyziologie, ale při potížích s ADHD, PTSD a ostatními chronickými onemocněním.

 

Doporučené knihy

Harald S. Harung: Management nového tisíciletí

Využití nekonečné síly vědomí k vybudování organizace s vrcholovou výkonností
Naučte se neomezeně využívat svého potenciálu. Inovace, rozvoj podniku, zlepšení produktivity práce zaměstnanců - to vše jsou pojmy, s nimiž se setkáváme na denním pořádku. Se změnami na trhu se zvyšuje potřeba nových strategií a to především na úrovni vedení. Posun ke komplikovanější intelektuální práci klade vyšší nároky na řízení a efektivitu výkonu jednotlivců.
Princip "nepřemožitelného vedení" představuje teoretické i praktické řešení zcela odlišné od programů, které se zkoušely dříve a neuspěly. Klíčem je rozvoj lidských zdrojů - využití skrytého potenciálu vědomí. Právě tento faktor zásadním způsobem určuje lidské chování a jednání.

 

 

Fred Gratzon: Leností k úspěchu

Kniha Leností k úspěchu, jak nic nedělat a přitom vše uskutečnit vtipným způsobem uvádí na pravou míru mýtus o tvrdé práci. Vysvětluje to, co se na povrchu může jevit jako "lenost" nebo nicnedělání, ale v podstatě se jedná o jemnou vnitřní aktivitu, nebo "práci", chceme-li to tak nazvat. Autor jde po stopách nenamáhání jako jemné vnitřní práce, která sice není v daném okamžiku vidět zvenčí, ale je systematickou přípravou na úspěšné výsledky, jež se zákonitě projeví. Esencí je trénink jemného nenamáhavého myšlení a systematický vědecký program TM, který umožňuje účinné rozvíjení vnitřní tvořivé inteligence. Uvedený program komplexně rozvíjí osobnost na základě probouzení vrozené inteligence a kreativity, nápaditosti a imaginace, a schopnosti celkového obrazu a vize. Součástí procesu rozvíjení směrem k excelenci je i schopnost hledat úspěch v neúspěchu, nehodách, chybách a strastech, umět se poučit a rychle směřovat dál a výš.

 

Nancy Lonsdorf, Veronica Buttler, Melania Brown:
Nejlepší medicína pro ženy

Návod k důkladnému ovládnutí vašeho zdraví a znovuprobuzení vlastních léčitelských schopností z pohledu Maharišiho ájurvédy. V této knize se podrobně dozvíte: 
Jak opětovně sjednotit a sladit tělesný, mentální a emocionální život.
Jak je třeba důkladně pečovat o zdraví ženy.
Jaká jsou doporučení Maharišiho ájurvédy pro stravování a spánek.
Jak usnadnit tok biologické inteligence ke zlepšení zdraví.
Jak probudit léčivou schopnost v naší emocionálním těle-mysli.
Jak lze prožít těhotenství, porod a mateřství podle ájurvédy.
Jak žít podle ájurvédy každodenní život?

 

Hari Sharma: Odpověď rakovině: nedám ti nikdy šanci 

Kniha zdaleka není jen o rakovině, ale především o zvýšení odolnosti imunitního systému a tím zlepšení celkového zdraví. Najdete zde radu praktických rad a vysvětlení, na jakém základu fungují. Vyberte si, zda zkusíte dušené jablíčko po ránu, procházku při východu slunce, směs koření na imunitu, které si můžete sami namíchat, nebo tradiční ájurvédské rasajány.  

David Lynch: Velká ryba  

Meditace, vědomí a kreativita 
Kultovní režisér David Lynch se na pozadí své filmografie vyrovnává s tím, co do jeho života vnesly zkušenosti s Transcendentální Meditací. Třiatřicet let meditační praxe a intenzivní zájem o duchovní hodnoty vůbec se zde opírá o množství snímků, které patří do zlatého fondu světové kinematografie. Způsob, jakým Lynchovy filmy vznikaly, jejich inspirační zdroje i rodinné okolnosti, které se často nevědomky promítly do příběhů - to vše Lynch podává v množství krátkých úderných kapitol. Prostým a nenáročným jazykem odkrývá svým čtenářům cesty, kterými loví své myšlenky (ryby) v nekonečném oceánu (vědomí).  

Jack Forem: Transcendentální Meditace  


Jack Forem, student Mahariši Maheše Jogi, je v USA učitelem techniky Transcendentální Meditace téměř 40 roků. Toto je nové vydání jeho úspěšné knihy “Transcendental Meditation (prvně publikované 1976). “Na základě dlouhých let osobní zkušenosti s Maharišiho učením a rozhovory se stovkami lidí, jsem se rozhodl aktualizovat knihu,” vysvětluje Forem. Kniha obsahuje všechny významné body vztahující se k praktikování Transcendentální Meditace (TM): zdraví, vztahy, vzdělávání, spiritualita, sebe-rozvoj, mír v jedinci, ve společnosti a ve světě.

 

Mahariši Maheš Jógi: Science of Being and Art of Living  


Stejně jako jiné vědy, Věda o Bytí a Umění Žít zahrnuje praktickou technologii – techniku Transcendentální Meditace – což je „technologie vědomí“ pro přímý zážitek pole Bytí, transcendentální pole existence. Prostřednictví techniky Transcendentální Meditace může kterýkoliv jedinec zapojit neomezený poklad tohoto pole Bytí – nekonečné štěstí, energii, tvořivost, inteligenci a organizační sílu – který přináší maximální úspěch a naplnění do denního života. Tento rozvoj plného lidského potenciálu je elaborován v této knize.

 

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.