Úvodní přednášky ke kurzu Transcendentální Meditace

V současné době vzhledem k mé omezené kapacitě,
vítám především vážné zájemce,
kteří se chtějí naučit techniku TM.
Úvodní přednáška je nyní možná nejen prezenčně, ale i online.

01

úvodní přednáška

online - WhatsApp nebo Zoom

02

úvodní přednáška

online - WhatsApp nebo Zoom

03

úvodní přednáška

online - WhatsApp nebo Zoom

04

úvodní přednáška

online - WhatsApp nebo Zoom

05

úvodní přednáška

online - WhatsApp nebo Zoom

06

úvodní přednáška

online - WhatsApp nebo Zoom

Poplatek za kurz

Kurz TM
Standardní
 • Poplatek za kurz pro dospělé
  14 400Kč Česká republika
  500EUR Slovensko
 • Kurz sestává ze 7 kroků výuky:
 • Úvod, příprava, osobní pohovor
  a 4 sousledné dny instrukcí
 • 3 měsíční následný program
Investice do sebe se vyplatí !
Kurz TM
Studenti
 • Poplatek za kurz pro studenty od
  7 200Kč Česká republika
  250 EUR Slovensko
 • Kurz sestává ze 7 kroků výuky:
 • Úvod, příprava, osobní pohovor
  a 4 sousledné dny instrukcí
 • 3 měsíční následný program
Studium půjde lépe !
Kurz TM
Žáci
 • Poplatek za kurz pro žáky
  3 600Kč Česká republika
  125EUR Slovensko
 • Kurz sestává ze 7 kroků výuky:
 • Úvod, příprava, osobní pohovor
  a 4 sousledné dny instrukcí
 • 3 měsíční následný program
Učení bude snaží !

KURZ TRANSCENDENTÁLNÍ MEDITACE

Chcete-li se naučit TM, potřebujete certifikovaného učitele Transcendentální Meditace, který vás ze začátku povede, bude provádět instruktáž a kontrolu správnosti vašeho praktikování. TM se nelze naučit z videa, nebo knihy, nebo na dálku. Je třeba vaše přítomnost.

Úvodní a přípravné kroky
Kurz začíná úvodní přednáškou. Je v malé skupince, nebo individuální v naší kanceláři TM. Po ní následuje - jestliže si přejete pokračovat - přípravná přednáška a po ní osobní pohovor s učitelem. Pak si můžete domluvit termín pro svůj kurz. Na kurz budete potřebovat 4 sousledné dny, každý den kolem dvou hodin.

Praktická výuka techniky TM.
Probíhá ve čtyřech praktických seminářích během 4 dnů, které jdou těsně za sebou. Každý seminář trvá zhruba 1.5 - 2.5 hodiny a obsahuje systematické praktické instrukce. První den je první osobní soukromá instrukce do techniky TM. V úvodu je příprava učitele na výuku, jež zahrnuje tradiční poděkování Védské Tradici Mistrů. V tento den poprvé praktikujete TM. Učitel vás vede, je to snadné a přirozené. Od tohoto dne už praktikujete i doma, 2x denně, ráno a navečer. Podobně, další navazující semináře se stávají z praxe i teorie, mají své téma a cíl. Navazují na sebe a prohlubují vaše osobní zkušenosti s praktikováním i intelektuální pochopení techniky TM. Poslední den praktické výuky jste vybaveni pro svoje praktikování doma.

Následný program 3 měsíce. 
Pro hladký průběh a maximální účinnost techniky a spokojenost s praktikováním doporučujeme občasnou kontrolu a zpětnou vazbu od učitele. První "čeking" vám navrhneme za 1-2 týdny a další mohou být s delším časovým odstupem. Od teď můžete navštěvovat společnou meditaci a pokročilé přednášky.
Je možné účastnit se kurzů pro absolventy po celém světě a aspirovat na pokročilé techniky TM.


Přihlaste se na úvodní přednášku

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.