Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Hlavní princip techniky TM

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Nejsnadněji lze vysvětlit princip TM na příkladu oceánu a bubliny.
Níže v odkazu si můžete poslechnout 2min video, které slouží jako vzdělávací pomůcka, jež názorným způsobem vysvětluje ZÁKLADNÍ PRINCIP TECHNIKY TM.
Je velmi důležité vědět, hned od začátku, když se začnete o meditaci TM zajímat, že ve skutečnosti jsou meditace rozdílné a různé.
Liší se svým principem, praktikováním, původem, účinkem během a po meditaci, vědeckým ověřením, způsobem výuky, možností dalšího pokračování v pokročilých technikách a programech a dalšího vzdělávání atd.
Technika Transcendentální Meditace neboli TM se zásadně liší od všech ostatních typů meditací a programů seberozvoje ve všech zmíněných ukazatelích.
TM je vzdělávací program pro rozvíjení kompletního tvořivého potenciálu. Rozvíjí mysl i tělo i vztahy i prostředí. Harmonizuje a integruje všechny složky života, najednou, ze společného zdroje, ze zdroje myšlenky, ze sjednoceného pole všech zákonů přírody.
Toto umožňuje vnitřní vzdělávací technika TM procesem transcendování, kdy jsou povrchové úrovně oceánu mysli překračovány k hlubším méně aktivním, až ke zdroji myšlenky, kde se nachází náš celkový potenciál inteligence, energie, kreativity, harmonie, řádu, radosti a lásky.
Zde mysl načerpá a tak nás osvěží a připraví na úspěšnější a radostnější aktivitu.
Takže základní princip techniky TM spočívá v tomto vertikálním směru pochodu mysli, od povrchového smyslového vnímání přes myšlení, intelekt, cítění, až ke zdroji myšlenky, k poli čistého vědomí neboli Bytí.
Při tomto vnitřním procesu jsou integrovány k povrchové úrovni mysli i ty hlubší, kde je více inteligence, více energie, více kreativity, více harmonie, radosti.
Takto je rozvíjen celkový mentální potenciál člověka, z původních 5-10% do své plnosti, tedy 100 %.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.