Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Věda o Bytí, Kapitola 1: CO JE BYTÍ?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

   Bytí je život. Existence. Být znamená žít, existovat. Bytí neboli existence nachází vyjádření v různých aspektech žití: v myšlení, mluvení, dělání, prožívání, cítění. Všechny stránky života mají svůj základ v Bytí.
   Vyvstává otázka, jak pochopit Bytí ve smyslu všech různých aspektů života, se kterými se důvěrně známe. Jak můžeme poznat Bytí ve smyslu světa, a jaký je jeho vztah ke světu forem a jevů, ve kterém žijeme?
   Jak můžeme rozlišit existenci od toho, co existuje?
   Existence je abstraktní, to co existuje je konkrétní.
   Můžeme říci, že existence je sám život, zatímco to co existuje, je stále se měnící jevová fáze neměnné reality existence. Existence je abstraktní stránka života, ze které vyvěrá to, co nazýváme konkrétními fázemi života, což zahrnuje všechny aspekty člověka - tělo, mysl, myšlení, mluvení, jednání, chování, prožívání a ovlivňování okolí, včetně všech aspektů kosmické existence.


   Život se vyjadřuje v různých způsobech žití. Ten, který je žitý, je projevem života, ten, který existuje, je projevem existence.
   Existence, život či Bytí je neprojevená realita všeho, co existuje, žije, nebo je. Bytí je nejzazší realita všeho, co bylo, je, nebo bude. Je věčné a neohraničené, je základem veškeré jevové existence kosmického života. Je to zdroj veškerého času, prostoru a příčinnosti. Je to začátek a konec veškeré existence, vše-pronikající věčné pole všemohoucí tvořivé inteligence. Já jsem To věčné Bytí, Ty jsi To a všechno je To věčné Bytí v základní přirozenosti.
   Zkušenostní prožitek ukazuje, že Bytí je blažené vědomí, zdroj všeho myšlení, veškerého existujícího stvoření. Leží mimo relativní existenci, kde prožívající, či jeho mysl je ponechán bdělý sám o sobě, v plném vědomí sebe, aniž by vnímal nějaký objekt. Vědomá mysl dosahuje stavu čistého vědomí, jež je zdroj všeho myšlení. Všemohoucí tvořivá inteligence absolutna je zdroj veškeré inteligence. Bytí je zdroj veškeré síly. Je to zdroj veškeré přírody a přírodních zákonů, které udržují rozmanité formy a jevy ve stvoření.
   Základní přirozenost Bytí je absolutní blažené vědomí.Bez vědění o základu života - absolutním blaženém vědomí, je život jako budova bez základů. Celý relativní život bez vědomé základny Bytí je jako loď bez kormidla, stále vydaná na milost rozbouřenému moři. Je jako suchý list na zemi, ponechán na milost větru, unášen bezcílně všemi směry, kam ho vítr zavane, protože nemá kořeny, aby zakotvil. Život člověka bez realizace Bytí je bez základu, beze smyslu a neplodný.
   Proto je Bytí to, co je základem života, dává mu smysl a dělá ho plodným. Bytí je živoucí přítomnost Boha, realita života. Je to věčná pravda. Je to absolutno ve věčné svobodě.  

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.