Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

TM - Transcendentální Meditace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Technika TM je velmi praktická. Je to užitečný nástroj pro člověka k rozvíjení plného mentálního potenciálu - všech našich schopností, jež jsou latentní a skryté.

Proč má tak složitý název? Je to kvůli obsahu - kvůli procesu "transcendování", jež při ní probíhá. Toto je přirozený proces, jež je nám vrozený, ale pozapoměli jsme na něj.

Transcendovat znamená jít "ZA" - za hranice něčeho, překročit něco, přesáhnout něco.

Stejně jako v naší hmotné existenci se náš organismus skládá z mnoha úrovní - od povrchových makroskopických přes stále jemnější k mikroskopickým, přes kvantové, úrovně kvantových polí až k nejzazší úrovni - sjednocenému poli veškeré inteligence, k Unified Field, podobně i naše mysl se skládá mnoha úrovní, jež odpovídají a jsou propojené s hmotnými.

V procesu transcendování během praktikování techniky TM, mysl překračuje/transcenduje povrchové hrubé úrovně mentální aktivity a pokračuje přes stále jemnější úrovně až k té nejjemnější - k "čistému vědomí", ke zdroji myšlenky.

Čisté, neboli "transcendentální vědomí" je úroveň nejmenší excitace mysli. Je to základna mysli, která tam vždycky byla a je, jen jsme k ní neměli přístup.

S technikou TM získáme 'klíček' k této úrovni, abychom ji mohli více využívat - více ze svého plného mentálního potenciálu.

S pravidelným používáním techniky TM se povrchová mysl kultivuje, aby byla postupně čím dál více schopna využívat tu vnitřní hlubokou úroveň, kde jsou ukryty všechny naše schopnosti a vše nejlepší, čím nás vybavila Matka Příroda. Zde je naše vyšší Já neboli Self neboli Átmá.

Z hlediska kvantové fyziky je úroveň "čistého transcendentálního vědomí" ekvivalentní sjednocenému poli inteligence "Unified Field", což je pole všech možností.

Vědomí je pole všech možností a s používáním techniky TM se stále více uschopňujeme k realizaci a vyplnění přání, plánů a aspirací - rosteme a děláme pokroky.
Je rozvíjeno 5 fundamentálních prvků pokroku - stabilita, adaptabilita, pročišťování, integrace a růst.

TM je velmi praktický užitečný a potřebný nástroj, se kterým si každý může doplnit ten prvek ve vzdělání, který dosud scházel - rozvíjení mysli, rozvíjení plného mentálního potenciálu.
Zde se jedná o 'vnitřní' vzdělávání člověka, jež je potřebným doplňkem a součástí 'vnějšího' vzdělávání, jaké známe ve školách a které jen poskytuje informace, ale neumožní člověku, aby se poznal a plně rozvinul do zralé integrované bytosti, jež je rozumově i citově/emočně, eticky a ekologicky vyváženou osobností a je přínosem - jak pro sebe, tak i ostatní a celou společnost.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.