Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Mahariši promlouvá k jedinci o Védském přístupu k dokonalému zdraví, Mahariši ajurvédě

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Je to velká radost inaugurovat pro celý svět plán k vytvoření společnosti bez nemocí. Moje poselství je pro každého jedince na světě. Je-li zdravý, moje poselství mu nedovolí onemocnět a je-li nemocen, moje poselství ho povede na cestu, která odstraní jeho zdravotní potíže a zabránit vzniku jakékoliv nemoci v budoucnu.

Moje poselství dnes je k jedinci, tak, jak tomu bylo vždy, od té doby, co jsem před 38 lety začal hnutí Transcendentální Meditace. Rozsahem techniky Transcendentální Meditace je mysl jedince, jeho vlastní mysl, jeho proces myšlení a jeho vlastní zklidněný stav mysli, jeho sebe-vztažný (self-referral) vědomí.

Ve světě nyní praktikuje Transcendentální Meditaci několik milionů lidí. Její výhody pro tělo i mysl a chování jedince, a pozitivní účinky kolektivního praktikování Transcendentální Meditace na prostředí, byly oceněný odborníky v každém poli moderní vědy. Nyní, když bylo dosaženo tohoto, chceme začít odstraňovat problémy zdraví.


Rozsah zdraví zahrnuje všechny oblasti individuálního života, národního života, mezinárodního života, života celého světa i kosmického života. Jedinec je vždy kosmickou realitou – jedinec má fyzicky kosmickou fyziologii a mentálně má kosmickou psychologii.

Nabízíme dnes program dokonalého zdraví pro každého jedince. Je-li někdo nemocen, měl by odstranit svou nemoc ze samého základu života, kde nemoc skutečně začíná a poté přerůstá do různých částí těla, různých částí chování a různých vztahů. Třebaže má zdraví neohraničený rozsah, sahající ke kosmické realitě musí s ním být jednáno ze základu jedincovy fyziologie, ze základu jedincova vlastního vědomí.

Moje poselství jedinci, v jedné větě zní: Buď jako zahradník stromu svého vlastního života, zalej kořen. Vědomí je kořenem veškerého života. Zaveď svou pozornost k transcendentálnímu vědomí, prostřednictvím velmi jednoduché přirozené techniky bez úsilí, techniky Transcendentální Meditace.

Transcendentální vědomí je ten zklidněný stav mysli, který integruje všechny úrovně fyziologie a pozitivně ovlivňuje všechny úrovně činnosti a chování, a který vyživuje všechny úrovně vztahů – rodinu doma, přátele všude a spolupracovníky v práci.

Co se týká zdraví, lidé si obecně nejsou vědomi toho, že fyziologie akumuluje v různých obdobích různé druhy toxinů. Předtím, než skončí roční období, jako léto a zima, musí být toxiny, které byly během tohoto období nastřádány, vyloučeny, aby tělo nepokračovalo v dalším období s toxiny z předchozího období.

Je mnoho jiných věcí, které lze pro dobré zdraví udělat – denní režim, správná výživa, cvičení, avšak toto sezónní pročištění je klíčem k odstranění základu nemoci. Budou-li nashromážděné toxiny uvolněny během každého období, zmizí na zemi víc než 70% nemocí.

Každý, od dětství přes pracovní věk, po důchodový věk, by měl mít toto vědění o dokonalém zdraví, které je snadno dostupné v mé Védské vědě.

Nabízím Védský přístup k dokonalému zdraví každému jedinci v dnešní době. Když říkám Védský přístup k dokonalému zdraví, mám na mysli přístup prostřednictvím vědění. Véda znamená vědění.

Vědění rozkvétá, když se ten, kdo poznává, skontaktuje s objektem poznávání, prostřednictvím procesu poznávání. Tato souborná hodnota poznávajícího, poznávání a poznávaného má veškerou subjektivitu, veškerou objektivitu a všechna spojení mezi subjektivitou a objektivitou. To proto je vědění polem všech možností.

Vědění má organizační sílu, neboť vědění je pole všech možností, je to společenství či jednota poznávajícího, poznávání a poznáváného. Poněvadž vědění má organizační sílu, vyskytne-li se někde v těle nějaká nedostatečnost, či nefunguje-li něco správně, vědění dodá chybějící element a všechno uzdraví. A proto chceme zacházet s tělem prostřednictvím Védského přístupu, přístupu vědění.

Naše poselství každému, jak zůstat zdravý, nebo, je-li někdo nemocný, aby se navrátil k dobrému zdraví, je, aby obrátil svoji pozornost k poli čistého vědění - samo-vztažnému vědomí (self-referral consciousness). Všechny fluktuace tohoto k sobě-se-vztahujícího pole jsou nám nyní přístupné v podobě Védy a Védské literatury, která byla zachována v Indii od nepaměti, od té doby, co se kdy inteligence vyjádřila ve fyziologii, v chování a v celém vesmíru.

Úplné vědění je dostupné ve Vědě a Védské literatuře v úrovni inteligence, která je strukturovaná ve vlastnostech vědomí. Vědomí je abstraktní úroveň neohraničené inteligence. Tato tichá inteligence proniká vesmír. Je to z této úrovně inteligence, co se její vyjádření vynořují a ustanovují všechny galaxie, hvězdy, různé planety a různé části naší planety, různé země, různé kultury. Vše, co je různé, se vynořuje z té jediné Jednoty Transcendentálního vědomí, samovztažného vědomí.

Struktury vědomí se vyjadřují do různých aspektů stvoření velmi uspořádaným způsobem. První struktura je struktura samotného vědomí. Tato struktura vědomí vyjadřuje sebe v hodnotě zvuku. Véda a Védská literatura, to jsou všechno zvuky, frekvence inteligence, frekvence vědomí.

Tyto různé úrovně frekvencí dávají vznik různým druhům hmoty. Všechna rozmanitost je vyjádřením Jednoty uvnitř našeho vlastního samo-vztažného vědomí, zklidněného stavu mysli, neohraničeného pole vědomí. Sebe-ovlivňující dynamika vědomí Jednoty (Self interacting dynamics of Unity Consciousness) dává nejprve vzniknout strukturované hodnotě tvořivosti, strukturované hodnotě vědění, což jsou všechno zvuky Védy a celé Védské literatury.

Véda a Védská literatura je velmi dobře strukturovaná pro každý zvuk a pro jeho vztah s následným zvukem. Vztah každého zvuku s každým stavem jeho vlastního vývoje a s každým následujícím zvukem, je dokonale uspořádaný a toto uspořádané téma od zvuku ke zvuku je posloupný vývoj procesu evoluce.

V dalším stádiu evoluce se zvuk vyjadřuje do formy. Stav Jednoty inteligence (Jednota stavu inteligence) se vyjadřuje do řeči, do různých jazyků, různého chování a různých materiálních vyjádření. Véda je strukturovaná ve vědomí a celý vesmír je strukturován ve vědomí.

Všechno je výrazem vědomí, takže, zvládneme-li svoje vlastní vědomí, zvládneme strom života od jeho kořenů, staneme se zahradníkem stromu našeho vlastního života. Zvládneme svoje vědomí a prostřednictvím toho zvládneme svoje tělo a prostřednictvím toho svoje chování, svoje prostředí a celý vesmír.

Abychom byli dokonalí ve své vlastní struktuře, ve své fyziologii, je nezbytné být ustanoven a spontánně fungovat z té úrovně vědomí, která je úrovní Védy. Struktury samo-vztažné dynamiky vědomí, Véda a Védská literatura jsou základem celé fyziologie. Každý kdo má tělo je výrazem Védy.

Je to nový rozkvět pro celé lidstvo, kdy po třech stech letech výzkumu na poli fyziologie se moderní věda může nyní těšit objevu, který objasnil, že stavba inteligence, struktury vědomí, jsou zodpovědné za vyjádření celé fyziologie.

Struktura Védy a Védské literatury je technologie, která vyjadřuje neprojevené v nekonečné rozmanitosti stvoření. Je to jako neprojevené samo-vztažné pole inteligence či vědomí vyjadřuje sebe, prostřednictvím své vlastní sebe-ovlivňující dynamiky, do této enormní pestré rozmanitosti vesmíru. Je tu Jednota a je tu rozmanitost a je tu posloupný postup Jednoty do rozmanitosti. Tato hra a zobrazení (play and display) Přírodního Zákona je pro nás nyní zcela dostupná prostřednictvím objevu Védy v lidské fyziologii.

Aplikace tohoto krásného objevu Védy v těle je obsažena v jednom slově "Dokonalost", a v několika slovech"Dokonalost v každém poli života jednotlivce, národa a světa jako celku". Když jedinec dosáhne Védu, je její inteligence živá uvnitř jeho vlastní fyziologie a když Védu dosáhne mnoho lidí ve společnosti, bude inteligence uvnitř jejich fyziologie, národní vědomí, vždy evoluční a budeme mít zlatou civilizaci.

Naše poselství jedinci k tomu, aby žil dobře koordinovaný integrovaný život, je: "Ta inteligence je v tobě, uvnitř tebe a je absolutně nádherně zdravá, protože je nesmrtelná, je věčná". Každý na světě ví, že inteligence uvnitř je nesmrtelná, věčná. Potřebujeme pouze koordinovat její vztah s vlastním vyjádřením – fyziologií.

Je to přesně jako dítě, které je vyjádřením matky – mateřství se vyjádřilo v dítěti a následně je tu vztah. Takže vnitřní inteligence a její vztah k tělu je jenom vztah mezi zdrojem a jeho vlastním vyjádřením, a tento vztah musí být udržován v koordinaci a ve velmi dobré integraci.

Véda je společnou vnitřní inteligencí těla každého. Lidé to nevěděli a tato nevědomost o své vlastní vnitřní zdravé inteligenci způsobila všechny těžkosti fyziologie a veškeré nemoci.
Takže moje poselství každému jedinci je, aby měl toto vědění o vnitřní inteligenci těla a na tomto základě žil dokonalost v životě.

Nabízím jedinci to, co mám. Jestli si jedinec zvolí, že si to vezme, bude mít z toho užitek. Neoponuji nikomu, neoponuji žádnému principu, nejsem v rozporu s alopatií, či homeopatií, či jakoukoliv jinou "patií", s jakýmkoliv systémem na světě. Nabízím to, o čem jsem zjistil, že je společnou základnu veškerého života.

Je to jedinec, kdo chce být vyléčen. Ten jde k lékaři a vyzkouší jeho vědění a vezme si, cokoliv mu lékař dá. Když se necítí lépe, jde k jinému lékaři, který je snad větším odborníkem v dané oblasti.
Zde je nabídka všem těm, kteří trpí chorobou, aby jednoduše vyzkoušeli tento Védský přístup k dokonalému zdraví, jenž je nabízen pod záštitou mé Védské University.

Mahariši ajurvédská univerzita nabízí tento přístup vědění každému, kdo trpí chronickou nemocí, nemoci obtížně vyléčitelnou. Není to výzva všem rozmanitým systémům, které jsou v dnešním světě dostupné. Poslouchejte svého lékaře a nechte svého rodinného lékaře, aby vás čas od času vyšetřil a uvidíte, zda u vás došlo k nějaké úlevě tímto Védským přístupem k dokonalému zdraví, přístupem prostřednictvím vědění.

Védský přístup ke zdraví je "Svépomoc", Self-help, (já) Self pomáhá tělu ze své vlastní úrovně, vnitřní inteligence těla pomůže tělu. Jako jedinec si můžeš zvolit, že využiješ tuto novou disciplínu života a budeš se jí těšit.

Vlodrop, Holandsko, červenec 94

Natural Law and National Law for Doctors. Creating Perfect Health and Disease Free-Society

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.