Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Dr. Nader, zahájení části II programu Global Meditation

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

V první sérii byla poskytnuta dechová cvičení. Nejprve dechové cvičení pro normalizaci dýchání, uvolnění těla a zklidnění nervového systému.
Dále byly techniky Pranajama, uvědomování a pociťování různých elementů v dýchání, od prostoru (akaš), přes vzduch (vaju), oheň (agni), voda (dżal) a čich (prithvi).
Je to způsob, jak se více dostat do kontaktu se sebou sama, jak více propojit mysl a tělo a posílit je.
V této 2. části speciálního programu proti-stresových technik Dr. Nadera jsme pokročili v dalšímu aspektu našeho těla a to k SRDCI.


Srdce je ústřední orgán, který hraje mnoho rolí, a který citlivě reaguje na různé stavy a situace našeho organismu.
Například různé emocionální situace se rychle projeví i ve fungování srdce a celé fyziologie.
Při strachu a pocitu ohrožení se přesouvá distribuce krve z vnitřních orgánů do končetin a do svalů, aby byl organismus připraven na akci.
Jak se tedy dostat do kontaktu se svým srdcem? Lékař použije například stetoskop, nebo přístrojovou metodu EKG a jiné.
V ajurvédě, což je věda o životě je zdůrazňována významná TECHNIKA ODEBÍRÁNÍ PULSU - pulsová DIAGNOSTIKA. Provádí se prostřednictvím cítění pulsu pohmatem.
Nejprve se naučíme najít a určit správné místo. Puls s odebírá na na mnoha místech těla, ale zde využijeme odběr na tepně arteria radialis, na zápěstí ruky.
Na začátku palce, kousek dolů, těsně pod výběžkem kosti pažní je žlábek, do kterého položíme tři prsty vedle sebe - ukazovák, prostředník a prsteník.
Teď si všímáme, zda pocítíme něco pod těmito prsty na arteria radialis. Konečky prstů zatlačíme na arteria radialis a pozorujeme, zda něco cítíme pod těmito prsty. Můžeme si s tím pohrát, např.:
- můžeme pozvednout ukazovák a opět přiložit a přitlačit. Cítím něco?
- Pozvedneme prostředník, znovu přiložíme, přitlačíme. Cítím a něco?
- Pozvedneme prsteník a znovu přiložíme, přitlačíme. Pociťuji něco?
Takto, zcela jednoduchým způsobem trénujeme - pociťujeme a uvidíme, zda a co pociťujeme, a kde, pod kterým prstem.
Takto začínáme od nejjednoduššího a postupně budeme pokračovat dále a rozšiřovat toto vědění - umění.
Tímto způsobem se dostáváme více do kontaktu se svým tělem a s jemnějšími úrovněmi fungování svého těla.
Takže v první části jsme se věnovali dýchání což je oblast plic. V této 2. části se věnujeme SRDCI a PULSU.
Toto jsou různé aspekty nás, našeho já. Jinak víme, že naše já je v podstatě jedno neohraničené Bytí, oceán vědomí, neohraničený oceán vědomí. Vědomí je v základu a na povrchu jsou různé jeho projevy, hmotné - tělesné, různé systémy různé orgány a tak dále.
Toto cvičení budeme trénovat doma několikrát denně. Přidáme si ho k tomu předešlému dechovému cvičení.
Můžeme si nejprve udělat to dechové cvičení a poté toto cvičení odebírání a cítění svého pulsu.
Bude to dobrá předehra pro meditaci.
Na závěr lekce se zmínil Dr. Nader doktor o významnosti daného dne, což bylo 26. 4. 2020, kdy ve velkém kalendáři byl den Akšaja tritija. Doporučil, abychom měli v tento den, který je příhodný pro plány, abychom položili mentálně pozornost na velká přání, velké plány a velké úmysly, jak pro sebe individuálně, tak pro svoje blízké a pro celý svět, abychom přáli jenom dobro, zdraví a pokrok.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.