Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Consciousness Based Education

Vzdělání založené na rozvoji vědomí

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

1. Čtyři základní komponenty "Vzdělání založeného na rozvoji vědomí" 
(1) Zážitek a studium vědomí; (2) Studium standardních předmětů ve světle vědění o vědomí; (3) Výukové techniky založené na vědomí; (4) Životní styl bez stresu, harmonické a blahobytné prostředí.

Souhrn:

1. Tvořivý potenciál mysli je nekonečný, má svůj základ v neohraničeném poli čisté intaligence, Transcendentálním vědomí.

2. Pole Transcendentálního vědomí, v chápání a v jazyce kvantové fyziky, je sjednoceným polem všech zákonů přírody.

3. Sjednocené pole všech zákonů přírody — Transcendentální vědomí — můžeme přímo zažít prostřednictvím praktikování Transcendentální Meditace a TM-Sidhi programu.

4. Jak jedinec opakovaně zažívá Transcendentální vědomí, fungování celého nervového systému se stává více integrované a účinější, což vede k širokému spektru zlepšení - v mentálních schopnostech, fungování mozku, osobním a profesionálním životě, dosžení v denodenní aktivitě.

5. Pokračujjící praxe Transcendentální Meditace a TM-Sidhi programu rozvíjí vyšší stavy vědomí, ve kterých jedinec zažívá trvalý stav naplnění čímž spontánně přispívá účinným způsobem k rozvoji sebe a společnosti.

6. Praxe této technologie ve velkých skupinách vytváří vliv koherence a pozitivity ve společnosti, snižuje negativní trendy a zvyšuje pozitivní trendy.

7. Ve vzdělávacích institucích, tato technologie a vědění roozvoje poznávajícího, integrovaná s poznaným prostřednictvím různých disciplín, dělá vzdělávání plně kompetentní k dosažení nejvyšších cílů.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.